27.04.20

Либерализация или “трудовое рабство”: чего ждать от нового закона

Oстaннім чaсoм тoчиться бaгaтo дискусій нaвкoлo нoвoгo прoєкту зaкoну №2708 “Прo прaцю”, нaпрaцьoвaнoгo Кaбінeтoм міністрів.

Думки стeйкxoлдeрів прямo прoтилeжні – від oцінoк, щo прoєкт суттєвo пoкрaщує й oсучaснює трудoвe зaкoнoдaвствo, сприяє eкoнoмічнoму зрoстaнню дo пoзицій, щo дoкумeнт пoгіршує прaвa прaцівників тa прoфспілoк.

Щo нaспрaвді пeрeдбaчeнo   зaкoнoпрoєктoм “Прo прaцю” в целях всіx учaсників прoцeсу?

1. Прoпoнується змінити підстaви рoзірвaння трудoвoгo дoгoвoру, зoкрeмa спрoстити прoцeдуру звільнeння

Тaк, прoєкт дійснo пeрeдбaчaє мoжливість звільнeння прaцівникa з ініціaтиви рoбoтoдaвця з умoвoю пoпeрeдньoгo пoвідoмлeння прo цe зaздaлeгідь (від 10 дo 90 днів зaлeжнo від тривaлoсті рoбoти прaцівникa в кoмпaнії).  

Тaкoж пeрeдбaчeнa мoжливість звільнeння і зa oдин дeнь, aлe тaкe швидкe звільнeння мoжливo рeaлізувaти виключнo зa суттєвoї грoшoвoї кoмпeнсaції працівнику, від двох накануне шести його місячних окладів. Водночас альтернативними проєктами пропонується також действие швидкого звільнення із компенсацією лише ради один місяць.

Зважаючи на тетюха, що на цей час церемония звільнення, навіть за наявності обґрунтованих підстав – може тривати кілька місяців, можливість пришвидшеної процедури вслед умови грошової компенсації експерти вбачають доцільною.

2. Законопроєкт передбачає переведення обліку трудового стажу працівників у електронний параметры – відмова від паперових трудових книжок та облік ради даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування

Ця канон виписана відповідно до світової практики – паперові трудові книжки відсутні у розвинених країнах. Замість них використовуються бази пенсійних фондів разве окремі електронні бази.  

Реалізація цих норм має низку позитивних ефектів: допустить привести документообіг у відповідність до реалій сучасного життя, вирішить проблему втрачених, невірно заповнених трудових книжок, спростить оформлення працівників.

Читайте також –   Новий законопроєкт относительно працю: розвінчуємо міфи

Одночасно необхідно мінімізувати ризики – забезпечити надійний захист баз даних, унеможливити втрату даних і надати путь для працівників у електронний реєстр.

3.   Робиться спроба визначити критерії трудових відносин – у статті 13 надається визначення трудових відносин та певний перелік їх критеріїв

З 2017 року бізнес зіткнувся з проблемою, коль інспектори Держпраці визнавали відносини по (по грибы) цивільно-правовим договором (надання послуг, виконання робіт) трудовими, вслед за що застосовували до роботодавця консоляция у розмірі 30 мінімальних заробітних плащаница за кожного такого перекваліфікованого працівника.   Роботодавець був змушений в судовому порядку доводити, безвыгодный допустив порушень.  

Крім того, дискреційність норм ( надання карт-бланш посадовцям органів державної влади ухвалювати рішення получай власний розсуд у рамках закону – Ред.) та широка можливість “перекваліфікації” інспектором Держпраці получай власний розсуд відносин – створює значні корупційні ризики.

Необхідно доопрацювати статтю 13 та чітко визначити, що перекваліфікація можлива виключно по (по грибы) наявності сукупності всіх зазначених критеріїв, а також що така перекваліфікація можлива тільки в судовому порядку. Присутствие цьому обов’язок доведення наявності трудових відносин має покладатися сверху позивача.

Критерії, які за їх одночасної наявності дають змогу встановити, що   единица є саме найманим працівником – будуть суттєвим кроком влади назустріч бізнесу. Це разрешить мінімізувати дискрецію та корупційні ризики, а також зменшити ймовірність безпідставного застосування штрафу.

4.   Передбачено введення нових форм трудових договорів, такі як учнівський трудовий договір, договір з нефіксованим робочим случаем та договір про дистанційну роботу

Річ у тім, що   трудове законодавство (КЗпП) створювалось у миг, коли дистанційна робота та гнучкий графік без- були   розповсюджені.Зараз дистанційна робота досить динамично застосовується, як і гнучкий графік. Але насквозь застарілість законів це вимагає від роботодавця виявити неабияку креативність на того, щоб вписати відносини з дистанційним працівником у трудове плантация.   З огляду на це реалізація таких норм проєкту вбачається доцільною.

5.   Проєктом отнюдь не передбачено жодних норм, які змінюють умови роботи професійних спілок

Попри значну кількість інформації щодо різноманітних змін интересах профспілок – нормами проєкту про Працю таких змін отнюдь не передбачено.

Тільки перехідними положеннями документа передбачається розробка у майбутньому нового профільного проєкту: “Розробити новий постановление про діяльність профспілок в Україні”.

Оптимальне рішення – унормувати діяльність профспілок окремим профільним законом, напрацьованим в інклюзивному процесі следовать участі всіх ключових стейкхолдерів.

6.   Відповідальність вслед за порушення трудового законодавства

Законопроєкт “Оборона працю” передбачає значні зміни штрафних санкцій следовать порушення трудового законодавства,   їх зниження до самого оптимального рівня.

Але майже всі ці норми вже реалізовано Законом №378, який нещодавно підписав председатель.І вже цього тижня запрацювали нові норми статті 265 КЗпП. Штрафи по (по грибы) порушення трудового законодавства були приведені прежде адекватного рівня:

– За недопущення давно перевірки з питань допуску працівника вплоть до роботи без оформлення трудового договору – зменшено із 100   мінімальних заробітних платок (МЗП) до 16 МЗП.

– По (по грибы) фактичний допуск працівника до роботи вне оформлення – розмір штрафу зменшується з 30 МЗП накануне 10 МЗП, а для спрощеної системи оподаткування І-ІІІ груп – попередження из-за перше порушення.

– За недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці – розмір штрафу зменшується по суми двократного розміру мінімальної заробітної плати

Водночас і прийнятими нещодавно змінами, і проєктом “Оборона працю” передбачено штрафи за порушення “інших вимог трудового законодавства, крім передбачених пунктами 1-7” частини 2 Статті 99 – у розмірі мінімальної заробітної плати вслед за кожне таке порушення.  

Такий високий розмір штрафу ради дрібні порушення, більш того – вслед за кожне – вбачається недоцільним. Цю норму пропонується доопрацювати до самого другого читання та запровадити перше попередження ли встановити один штраф за сукупність дрібних порушень.

7.   Повноваження державних інспекторів праці

Статтею 94 передбачені компетенция державних інспекторів праці, серед них є такі:

– безперешкодно, вне попереднього повідомлення в будь-який время відвідувати будь-які робочі місця (крім робочих місць дистанційної роботи) чтобы проведення інспекційного відвідування з питань, що належать впредь до їх компетенції;

– безперешкодно, без попереднього повідомлення в счастливо оставаться-який час дня відвідувати виробничі, службові та адміністративні приміщення юридичних осіб незалежно від форми власності, виду діяльності, господарювання, фізичних осіб, які використовують найману працю, на проведення інспекційного відвідування з питань, що належать прежде їх компетенції;

– наодинці або у присутності свідків ставити роботодавцеві та/аль працівникам, представникам працівників запитання, отримувати від них необхідні пояснення, звіти, матеріали, іншу інформацію стосовно порушень трудового законодавства та вжиті заходи щодо їх усунення;

– вилучати альбо брати з собою для аналізу зразки матеріалів і речовин, які використовуються или оброблюються, за умови повідомлення роботодавцю альбо представнику працівника про те, що матеріали нежто речовини були вилучені або взяті з цією метою

Варто зазначити, що безлюдный (=малолюдный) можливо реалізувати проведення інспекційного відвідування у счастливо оставаться-який час, це можливо реалізувати тільки у прощай-який робочий час.

Право держи допит особи має лише пирушка, хто проводить досудове розслідування правопорушення, или суд. В інших випадках отримувати пояснення или інформацію можливо лише у порядку добровільного надання інформації ради вилучення будь-якого майна, що є власністю особи – можливо тільки в процесі кримінального впровадження і регламентується Главою 16 КПК, має назву “тимчасове вилучення трещина”.

Доцільно внести зміни до цієї статті та   забезпечити захист прав співробітників та працедавців.

Законопроєкт №2708 передбачає ще багато змін, окрім перелічених вище, здебільшого ліберальних, спрямованих для спрощення адміністрування, зменшення бюрократії тощо. Быть цьому ключові соціальні гарантії працівника, які є бери цей час – документом зберігаються.

Прийняття нового трудового законодавства, передбаченого проєктом “Для працю” можна вважати доцільним. Водночас необхідно прочеркнуть низку публічних та експертних обговорень документу, опрацювати надані пропозиції та переместить зміни до проєкту до другого читання.


\\